Bakgrundsbild

Aktuell distriktsstämma

Distriktsstämma hålls varje år i mars/april månad. Varje förening ska utse två ombud till stämman. På distriktsstämman väljer vi styrelse för distriktet och lägger fast verksamheten för kommande år. Här behandlas också motioner och förslag från föreningarna.

Distriktsstämman 2023 hålls lördagen den 25 mars i Grödinge bygdegård.

Här verksamhetsberättelsen för 2022 men fler handlingar kommer inom kort.

Verksamhetsberättelse 2022