Bakgrundsbild

Oaxen – Amanda Cardell

Amanda Cardel har uppfört Klippkatedralen på Oaxen

Presentation av Amanda Cardell

Amanda Cardell[109641]

Amanda Cardell skapade tidigt under projektet ett textilt verk på Oaxen som fått namnet ”Klippkatedralen”. Namnet anknyter till Gumskyrkan som låg där bygdegården Gillet ligger idag. Verket illustrerar det som inte längre syns – ett bortsprängt berg. Verket har hängt längs bergklippan bakom bygdegården under sommaren, väl synlig både från land och hav.  Det textila verket är abstrakt med fragment från naturen och havet, relationen men människan och havet. Ideer finns om att göra detta till ett mer permanent verk för framtiden.