Bakgrundsbild

Björkö-Arholma – Adam Haugbak

På Björkö-Arholma verkade konstnären Adam Haugbak

När Adam Haugbak första gången besökte medborgarhuset på Björkö slogs han av såväl färgsättningen som att havet inte nått huset. Tanken på en ny ridå slog rot. Med inspiration från samtal med besökaren på de olika program som hölls och mötet med bygdens konstnär Harald Lindberg (1901-1976) som finns representerad i bl.a Björkö kyrka och i Lidbergs gamla ateljé, har arbetet med den nya ridån växt fram. Invigningen hölls den 19 augusti då bl.a Anders Djjerfs dikt ”Till minnet av en styrman” lästes högt.

Presentation av Adam

Adam Haugbak Ny[109652]