Bakgrundsbild

Ornö – Malin Franzén

Malin Franzen verkade på Ornö under sommaren.

Presentation av Malin Franzén

Malin Franzen[109679]

Inledningsvis gjorde Malin Franzen tillsammans med ortsbefolkningen på Ornö, olika studier av bland annat våtmarker, ön Skraken med skarvar och Gäddviken. Utfrån dessa exkursioner med påföljande siluettklippningar där många deltagit har studier och upplevelser illustrerats och dokumenterats. Siluettklippning, denna metod som inspirerat Malin har gamla anor på Ornö av den lokala konstnärinnan Kaju von Koch. Siluettbilderna från tidigt 1900-tal har knutits ihop med nuvarande fiskevårdsprojekt ”Gäddfabriken”, skarvarna på Skraken och gamla havsrelikter. Tillsammans med barn och öbor har om att betrakta skuggor, sakta växt fram liksom byggandet av en jätteskarv av vass. Allt avslutades med ett skuggspel i bygdegården och en vandring med sjösättning av sommarens sista jätteskarv.