Årets bygdegårdsförening

2017 infördes utmärkelsen Årets bygdegårdsförening i Stockholms län. Distriktsstyrelsen fatta beslut under februari månad. Alla föreningar kan ansöka om att bli Årets bygdegårdsförening. Utmärkelsen delas ut årligen på distriktsstämman.

Här ansökningsblankett för att bli årets bygdegårdsförening i Stockholms län:

Årets bygdegårdsförening

 

2023  Rådmans ö bygdegårdsförening, Norrtälje kommun
2022 Stortorpsparken, Huddinge kommun
2021 Björkö Arholma medborgarhusförening, Norrtälje kommun

Årets bygdegårdsförening 2020

Oaxens bygdegård

”För att vara den självklara mötesplatsen på ön och en aktiv part i Oaxens utveckling. För den kulturverksamhet föreningen driver. Man gör Oaxen vida känd genom sin julmarknad och genom sommarcaféet, som drivs av medlemmarna, och som också bjuder på spännande konstutställningar. 2019 besökte 600 personer utställningarna.”

Bilden ovan är när ordförande Kerstin Holm också tar emot Miljödiplom. Flankeras av Marianne Nord och distriktsordförande Bo Carlqvist.

Årets bygdegårdsförening 2019

Åretsa bygdegårdsförening 2019: Över Enhörna bygdegårdsförening med motiveringen: ”För ert initiativ att ta över bygdegården, initiera och genomföra en omfattande upprustning och därtill erbjuda en bredd av aktiviteter.”

 

Årets bygdegårdsförening 2018

Årets bygdegårdsförening 2018: Singö bygdegårdsförening med motiveringen: ”För arbetet med att vara en aktiv och attraktiv mötesplats på Singö och för initiativen att satsa på barn och unga som bland lett fram till att en ungdoms kommitté startat under 2017.”

 

Årets bygdegårdsförening 2017

Årets bygdegårdsförening 2017: Värmdö bygdegård, Hemmesta men motiveringen: ”En aktiv förening som erbjuder en väl fungerande allmän
samlingslokal. Erbjuder bygdens folk mötesplatser i form av event som olika marknader och hemvist för flera föreningar. En styrelse som arbetar för utveckling av såväl bygden som bygdegården.  En god förebild för länets bygdegårdsföreningar.”