Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Distriktsstämma

Varje år i april har vi en Distriktsstämma, ett årsmöte dit alla våra föreningar bjuds in. Här väljs personer till styrelsen och andra förtroendeuppdrag, här redovisas det gångna årets verksamhet och ekonomi och här planeras verksamheten för det kommande året.

Distriktsstämman för året 2023 avhölls den 14 april 2024 i Othems bygdegård.

Här nedan hittar du vår verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2023 och vår verksamhetsplan för 2024 och protokollet från årsstämman.

Därunder hittar du också lite foton från stämman.

Verksamhetsberättelse 2023

Resultaträkning 23

Balansräkning 23.xls

Revisionsrapport 23

Verksamhetsplan 2024

Protokoll Årsstämman 14 April 2024 Justerat Signerat

 

Några foton från årsstämman i Othem 2024:

Mötet leddes av regiondirektör Stefan Holllmark med bisittare Ida Björkqvist, Hejde, och Gillis Levander, Fide.

Stämman samlande 80-talet ombud som representerade 47 av öns 60 bygdegårdar.

Björn Ahlsén valdes till ny distriktsordförande.

Maja Allard, beredskapsstrateg på Region Gotland, presenterade projektet Stark Socken.

Eva Carlberg från Romateatern ville gärna ha bokningar av sommarens planerade barnteaterföreställning.

Cajsen Norrby från Hablingbo berättade om deras lyckade satsning på barnverksamhet.

(foton: Björn Ahlsén, Dalhem och Karin Nyström, Levide)