Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Distriktsstämma

Varje år i april har vi en Distriktsstämma, ett årsmöte dit alla våra föreningar bjuds in. Här väljs personer till styrelsen och andra förtroendeuppdrag, här redovisas det gångna årets verksamhet och ekonomi och här planeras verksamheten för det kommande året.

Distriktsstämman för året 2023 avhålls söndagen den 14 april 2024 med start kl 12.00 i Othems bygdegård. Här nedan har vi lagt upp alla möteshandlingar som du kan läsa här och även ladda ner och ta med till stämman. Vi kommer också att maila ut alla möteshandlingar till ombuden i slutet av mars månad.

Kallelse årsstämma 2024

Program Distriktsstämma 2024

Dagordning Distriktsstämma 2024

Valberedningens Förslag

Verksamhetsberättelse 2023

Resultaträkning 23

Balansräkning 23.xls

Revisionsrapport 23

Verksamhetsplan 2024

Konstlotteri 2024

Teckningslista Konstklubb 2024