Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Landsbygd

Bygdegårdsrörelsen är en utpräglad landsbygdsverksamhet. Landets 1470 bygdegårdar ligger med några få undantag på landsbygd eller i mindre orter. Därför är alla frågor som handlar om landsbygdsutveckling viktiga för oss,

Vi deltar aktivt i olika regionala forum som sysslar med landsbygdsutveckling och håller oss informerade i frågan och om vilka bidrag det kan finnas att söka, bl.a. hos Leader Gute.

Vår kontaktperson för landsbygdsfrågor är Johanna Isberg:

073-724 91 70
johannalinde21@gmail.com