Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Fastighet och försäkring

Fastigheten är grunden för bygdegårdens verksamhet. Husen är samlingslokaler som ofta har scen, kök och en eller flera samlingssal som hyrs ut eller där man anordnar egna arrangemang och aktiviteter. Några av våra föreningar hyr ut bygdegården eller delar därav som sommarboende.

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar och innefattar många olika områden och uppgifter. Alla våra medlemsföreningars fastigheter är försäkrade via Bygdegårdsförsäkringen som är en skräddarsydd försäkring för just bygdegårdar.

Om detta kan du få råd av våra kontaktpersoner:


Christer Mårtensson, kontaktperson fastighetsfrågor
072-526 05 60
42mrtensson12@gmail.com


Bertil Hanell, kontaktperson försäkringsfrågor
070-812 47 56
bertilbinge@hotmail.com