Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Förbundsstämma 2024

En rapport från årets Förbundsstämma i Mora.

Den gångna helgen 1-2 juni 2024 har undertecknad tillsammans med Ole Robertsson, Johanna Isberg och Christer Mårtensson från distriktsstyrelsen deltagit som Gotlands ombud på Förbundsstämma i Mora tillsammans med 140 andra bygdegårdsmänniskor från landets 1.469 medlemsföreningar. Här en kort rapport om vad vi har upplevt och uträttat.

Arrangemanget invigdes med musik och kulning av folkdräkts-klädda kulturskolelever till ett bildspel i nationalromantisk anda. Det gick inte att ta miste på vilket landskap vi befann oss i!

Själva stämman behandlade sedan ett stort antal ärenden och tog många beslut. Alla handlingar finns här:

https://bygdegardarna.se/om-oss/forbundsstamma/forbundsstamma-2024/forbundsstammohandlingar/

En ny förbundsordförande valdes. Han heter Mikael Larsson. Han kommer f.ö. till Gotland den 24 juni och vill då gärna träffa några representanter från öns bygdegårdar! En bra möjlighet för oss att informellt lyfta några frågor. Anmäl till mig om du är intresserad att vara med.

Många ärenden förbereddes i sex  beredningsgrupper. Jag satt ordförande i den grupp som lämnade åsikter om förbundets mål och strategier för framtiden. Där framhöll vi bl a vikten av ett nerifrån-perspektiv, dvs att de mål som fadtställs måste vara förankrade i lokalföreningarna, och att målen inte får vara för mpnga; i en tid av ansträngd ekonomi måste vi prioritera. Vi tyckte också till om det stora fokus som nu läggs på krisberedskap; bygdegårdarna är gärna med, men våra myndigheter får inte ålägga oss att med ideella krafter utföra för mycket gratisjobb. Växer vårt ansvar måste även bygdegården få betalt och även ges möjligjet att erhålla bidrag för anpassningar och inköp av utrustning. Vårt grunduppdrag att tillhandahålla lokaler och att genomföra arrangemang för social gemenskap måste fortsatt vara det viktigaste.

Min grupp formulerade även ett uttalande från stämman som du kan läsa här: https://bygdegardarna.se/nyheter/bygdegardar-i-beredskap-stammouttalande/

Johanna och Christer deltog i var sin grupp som hanterade ett stort antal inlämnade motioner. Motionerna handlade bl a om gränsdragningen mellan riksförbundet och distrikten, om förbundets tidning, kriterier för Årets bygdegård och  utmärkelser. Några motioner handlade om frågor som arkivering, protokollpublicering och vattenskador.

En viktig fråga som också var ute på remiss i våras var förslag om en höjning av föreningarnas medlemsavgift. Där blev det mycket debatt och många ombud som uttryckte oro för att en höjning kan leda till att många små föreningar kan lämna förbundet. Det blev omröstning. Fyra förslag lades fram där tre av dem innebar oförändrad avgift eller en mindre höjning. Men vid omröstningen vann styrelsens förslag (alt #2 i den remiss som gick ut i våras). Höjningen motiverades av att förbundets och kansliets ekonomi är dålig pga sänkta statsbidrag. Ole satt med i den beredningsgrupp som beredde ärendet.

Vi gjorde även studiebesök till några bygdegårdar i Moratrakten. Vi slogs av att de var betydligt större och uppförda något senare än på Gotland samt att de alla tack vare Vasaloppet hade stora intäkter från uthyrningar. Vi besökte även Zorn-museet och ett företag i Nusnäs som tillverkar Dalahästar. Och både fredags- och lördag kväll bjöds vi på middag och underhållning.

Det har varit mycket givande att prata med bygdegårdsfolk från andra delar av landet och ta del av deras tankar och erfarenheter. Vår färskaste styrelseledamot, Johanna Isberg från Fide, formulerar sin upplevelse så här:

”Det har varit intressant och roligt de här dagarna i Mora. I den beredningsgruppen jag var med hade vi bra samtal och diskussioner, bland annat om angående kontaktuppgifter till bygdegårdarna där vårt förslag var att distrikten bör ha en personneutral e-postadress. Ett förslag som gick igenom!”

Nedan kan du kika på lite bilder .

Björn Ahlsén
distriktsordförande

 

Gotlands hade en kraftig (!) representation i form av ombuden Christer Mårtensson, Björn Ahlsén, Johanna Isberg och Ole Robertsson.

Riksförbundet bildades 1944 och fyller således 80 år i år.

Stämman invigdes till folkmusik och ett bildspel i nationalromatisk anda.
(Bild ur en filmsnutt, som tyvärr är för tung att visas här).

Plenisalen med kanslichefen Kenneth Lundmark, vice ordföranden Anders Karlsson, mötesordföranden x, kommunstyrelseordförande i Mora kommun, och Stefan Löfgren, mötessekreterare, tillvardags kulturansvarit på kansliet i Stockholm i presidiet.

Per Lodenius från Norrtälje avgick efter 7 år på förbundsordförandeposten och avtackades på rimmad vers av Daladistriktets ordförande Eva-Lisa Eriksson.

Här handmålas Dalahästar i Nusnäs.

Nedan: Östnors och Öna bygdegårdar där vi bjöds på mat och underhållning fredag- resp. lördag kväll var båda rejält stora.

Programmet för stämman.

Bygdegårdsrörelsen har många (för många?) ambitiösa visions- och effektmål-