Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ungdomsfrågor

Bygdegårdsrörelsen engagerar huvudsakligen något äldre människor. Men för unga människor är levnadsförhållandena på landsbygden minst lika viktiga. Vi arbetar därför för en föryngring av rörelsen och för att få unga människor att se vikten av och känna sig välkomna till bygdegården.

Vi är stolta över att ha tre personer under 40 år i vår distriktsstyrelse. En av dessa är Clara Pettersson som också är kontaktperson i ungdomsrelaterade frågor:

070- 413 43 14
petterssonclara@hotmail.com