Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna samt att nå ut med olika kulturaktiviteter såsom teater, sång, musik, film, dans konst och utställningar av olika slag.

Distriktets leds av en styrelse. Namn och kontaktuppgifter hittar Du under ”Kontakta oss”. Ring eller maila oss, vi finns till för våra medlemsföreningar.

Bygdegårdsföreningarna arbetar med att tillhandahålla bra samlingslokaler för bygdens folk och drivs mestadels som ideella föreningar.

Vi hälsar dig välkommen till våra bygdegårdar!

Björn Ahlsén
distriktsordförande

 

Distriktets uppgift

 Utdrag ur vår verksamhetsplan, som du hittar i sin helhet längst ner på sidan.

Gotlands bygdegårdsdistrikt har till ändamål att vara ett samarbetsorgan på Gotland verksamma medlemsföreningarna i Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi ska inom distriktet främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar och vi ska främja och skapa lokal utveckling inom kultur- och andra angelägna områden för att stärka bygdernas attraktionskraft och främja samverkan och möten människor emellan.

Under 2024 har vi beslutat att framförallt fokusera på Hållbarhets- och miljöfrågor och på att förbättra vår kommunikation med våra medlemsföreningar.

Våra medlemsföreningar

Vi har 60 medlemsföreningar som var och en ansvarar för en bygdegård. Gårdarna är spridda över hela ön, från Fårö i norr till Fide och Vamlingbo-Sundre i söder.

Vilka våra medlemsföreningar är se du i nedanstående förteckning.

Verksamhetsplan 2024

Medlemmar I Gotlands Bygdgådsdistrikt