Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kontaktpersoner

För olika områden har vi utsedda kontaktpersoner, som har en fördjupad kunskap inom sitt resp område. I vår styrelse finns kontaktpersoner för kultur, konst, hållbarhet och miljö, fastighetsfrågor, försäkringar, landsbygdsfrågor och ungdomsfrågor.

Vem hos oss som är kontaktperson för resp område kan du se under ”Kontakta oss”.