Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hållbarhet

I Agenda 2030 finns 17 globala mål, vi fokuserar på de sex mål där bygdegårdsrörelsen kan bidra mest.

Hållbarhet är ett honnörsord i bygdegårdsrörelsen. Vårt hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de Globala målen för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet finns med.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att ta Hållbarhetsdiplomet. Mer info om det hittar du via denna länk: Grundutbildning-i-bygdegardarnas-hallbarhetsarbete.pdf

Av de 17 antagna målen fokuserar vi på dessa sex mål, där vi ser att vi kan påverka och kan efterleva.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

Vår kontaktperson för miljö- och hållbarhetsfrågor är Ida Björkqvist:


070-454 72 24
ida.bjorkqvist86@gmail.com