Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kulturverksamhet

En viktig del i distriktets verksamhet är att stimulera och stödja våra medlemsföreningen i att arrangera kulturverksamhet av olika slag. Musik, teater, film, konst…

Det gör vi bl.a. genom att ge våra föreningar tips och förslag på bra program. Vi har god kännedom om det lokala kulturlivet på Gotland och vi besöker regelbundet nationella utbudsdagar på fastlandet.

Genom Riksförbundet kan våra bygdegårdar visa konst på sina väggar. Riksförbundet köper in konsten och deponerar den på landets bygdegårdar.  Inom distriktet anordnar vi varje år ett konstlotteri med utlottning av konst på Distriktsstämman.

Vi har även arrangerat en egen lokal utbudsdag 2022. Och genom Riksförbundet deltog vi samma år i den landsomfattande satsningen på en Kulturbygdsturné. Om dessa kan du läsa på separata sidor här under.

Vår kontaktperson för kulturfrågor är Björn Ahlsén:

Tel 0720-425285
bjorn.ahlsen@gmail.com 

Kontaktperson för konst inkl vårt konstlotteri är Bertil Hanell:

070-812 47 56
bertilbinge@hotmail.com