Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du prata med oss kan du lämpliga kontakta någon av oss i distriktsstyrelsen.

I presentationen nedan kan du förutom våra vackra porträtt även se våra kontaktuppgifter. Vi har också delat upp olika ansvarsområden oss emellan.

Vår styrelse:

Björn Ahlsén, Dalhem – ordförande och ansvarig för kulturfrågor och för information och hemsida
0720-42 52 86
bjorn.ahlsen@gmail.com

 

Ole Robertsson, Gothem  – kassör
072-180 30 33
ole.p.robertsson@outlook.com

 

Marie Engström, Lokrume – sekreterare
070-567 17 27
marie.engstrom@fleringe.se

Bertil Hanell, Dalhem  – kontaktperson försäkringar och konst
070-812 47 56
bertilbinge@hotmail.com

 

Clara Pettersson Havdhem – kontaktperson ungdomsfrågor
070- 413 43 14
petterssonclara@hotmail.com

 

Ida Björkqvist  Hejde – kontaktperson för miljö och hållbarhet
070-454 72 24
ida.bjorkqvist86@gmail.com

 

Christer Mårtensson, Halla – kontaktperson fastighetsfrågor
072-526 05 60
42mrtensson12@gmail.com

 

Johanna Isberg, Fide – vice ordförande och kontaktperson landsbygdsfrågor
073-724 91 70
johannalinde21@gmail.com

 

(bild saknas)

Tomas Aronsson, Anga – ledamot
0498-530 44
aronssontomasbv@gmail.com

 

samt

Annabritta von Schulman, Visby – utsedd av Studieförbundet Vuxenskolan
och
Stig Hansson, Öja – utsedd av LRF