Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du prata med oss kan du lämpliga kontakta någon av oss i distriktsstyrelsen. I presentationen nedan kan du förutom våra vackra porträtt även se våra kontaktuppgifter. Vi har också delat upp olika ansvarsområden oss emellan.

Vår styrelse:

Ida Björkqvist  Hejde – Ordförande
070-454 72 24
ida.bjorkqvist86@gmail.com

Björn Ahlsén, Dalhem – kontaktperson kultur
0720-42 52 86
bjorn.ahlsen@gmail.com

Göran Johansson, Björke – kontaktperson fastighet
070-823 07 03
johanssonromavvs@gmail.com

Ole Robertsson, Gothem  – kassör
072-180 30 33
ole.p.robertsson@outlook.com

Åke Lindström, Gammelgarn – kontaktperson miljö /hållbarhet
070-533 73 44
akeglose@gmail.com

Bertil Hanell, Dalhem  – kontaktperson försäkringar och konst
070-812 47 56
bertilbinge@hotmail.com

Clara Pettersson Havdhem – kontaktperson ungdom
070- 413 43 14
petterssonclara@hotmail.com

Christer Mårtensson, Halla – kontaktperson Landsbygd
072-526 05 60
42mrtensson12@gmail.com

 

Sekreterare – vakant