Gotlands bygdegårdsdistrikt

c/o Åke Ekström
Tingstädevägen 10
624 44 Tingstäde

Tel. bost. 0498-27 43 08 (även fax)
070-687 43 08
akeekstrom@telia.com