Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vår verksamhet består huvudsakligen i att samordna och utveckla bygdegårdarnas verksamhet på Gotland. Vi finns för att ge stöd och råd till våra 60 medlemsföreningar kring driften av lokalerna och inom andra områden och bedriver funktionärsutbildning och andra relevanta utbildningar och kurser. Vi kan bistå våra medlemmar med att samordna kulturverksamheter, med relationerna till Region Gotlands politiker och tjänstemän och stimulera till samverkan med andra föreningar.

Vi vill verka för en positiv utveckling av öns landsbygder, vi representerar bygdegårdsrörelsen i regionala sammanhang och fungerar bl.a. som remissinstans när regionala måldokument utarbetas.

Vi sorterar under Bygdegårdarnas Riksförbund, som organiserar landets föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund.