Byggprojekt

Bygdegården och utemiljön kräver löpande underhåll/förbättringar i stort som smått. Här beskrivs några större projekt.

Förrådsbyggnad år 2020

En förrådsbyggnad intill bygdegården hade länge varit efterlängtad och stått på önskelistan. Denna önskan kunde gå i uppfyllelse när föreningen fick finansieringen löst genom sponsring.

I oktober 2019 lämnade vi ansökan om bygglov till kommunen och fick beslut om detta i december. Det fanns några alternativ kring var den skulle placeras, men till slut blev det nästan samma plats där den gamla förrådsbyggnaden (som revs 1986) hade stått. Storleken var överenskommen till 30 m2.

Bygget bedrevs med Lars Nordins firma Snoddas Snickare som entreprenör och med  Lars som arbetsledare. Till sitt förfogande hade han ett flertal ideellt deltagande föreningsmedlemmar,

några av dem mycket byggkunniga. Grävarbetena gjordes tidigt på våren 2020 av Mats Söderlund och plattan göts i april. Takstolarna restes i juni månad och under hösten kunde de slutliga detaljerna göras. Elinstallationen med tekniskt sinnrika lösningar har utförts av Elektriker´n i Dingtuna. Uppvärmningen sker med luftvärme-pump.

Det är lantbrukarparet Marcus och Lena Skure som stått för alla utgifter för  förrådsbyggnaden.

Det praktiska arbetet kommer att väsentligt underlättas vid skötseln av trädgård och huvudbyggnad. Föreningen har fått ett mycket tillgängligt förråd till skillnad mot de mycket trånga källarutrymmena. [Alf O.]

Installation av hiss 2016

Under senhösten 2016 installerade vi hiss till fritidsgårdens våning. Ett villkor för att få pengar från Boverket till renovering av yttertaket (se nedan) var att bygdegården skulle vara handikappanpassad. Vi ansökte och beviljades 200 000 kr för denna s.k. tillgänglighets-anpassning.

Föreningen tog på sig ett omfattande jobb med att ta upp schaktet på 1,2 x 1,6 meter. Leverantör av hissen var Kone som också svarade för installationen. Deras faktura  var på 182 000 kr.

För att kunna ta upp schaktet byggdes övre delen av trappan om från 180 graders vinkel till 90 grader. Kostnaden för ny trapp, mattläggning och ny dörr till fritidsgården blev 35 000 kr. Allt övrigt återställningsarbete i fritidsgårdslokalen, i trappan, i städrummet och i entrén ombesörjdes som ideellt arbete. För dessa kostnader fick vi 20 000  i bidrag från Västerås kommun. Den slutliga projektkostnaden blev drygt 260 000 kr (utöver ett oändligt antal ideella arbetstimmar).

Nyinstallerad hiss

Hissen kunde tas i bruk i december 2016. [Alf O.]

 

 

 

 

 

Nytt yttertak 2016

Med tiden hade yttertaket med enkupigt tegel kommit i allt sämre skick. Läckor fick lagas provisoriskt. P.g.a. en svaghet i byggnadskonstruktionen svankade taket vid mitten av byggnaden på båda långsidorna. Vi satsade på att söka bidrag från Boverket till omläggningen. Lyckligtvis hade kommunen året innan skapat en möjlighet för samlingslokaler att söka pengar för förbättringar. Så med 320 000 kr från Boverket och 200 000 kr från Västerås kommun  kunde vi starta projektet. Ett villkor för de pengar vi fått från Boverket var att vi med ideellt arbete skulle bidra med 20 % av investeringskostnaden motsvarande 1 400 timmar.

Den 7 september 2016 hade vi klart med avtal med en entreprenör för omläggningen av yttertaket. Det blev ELT Byggkonsult AB i Västerås. De började sin del av arbetet i slutet av oktober. Men dessförinnan skulle vi i föreningen göra en stor del av vår insats.

Torsdagen den 6 oktober startade vi med att resa byggnadsställningen. Borttagning av tegelpannor, läkt, papp och plåt gjordes i etapper och pågick samtidigt som byggfirman lade ny papp, läkt och tegel. Alla plåtdetaljer ersattes.

Nya taket

De halvmånformade fönstren helrenoverades samtidigt. Avslutningsvis svarade föreningen för nedmonteringen av byggställningarna.

 

 

Den totala kostnaden blev 752 000 kr (inkl. 1400 timmar prissatta till 100 kr/timme). [Alf O.]

 

Ny värmeanläggning 2003

Uppvärmningen av bygdegården skedde tidigare med oljepanna. Under de första åren av 2000-talet steg oljepriset dramatiskt från år till år. Styrelsen kallade i september 2003 medlemmarna till ett extra möte. Den fick då fullmakt att begära offerter på bergvärme och att genomföra projektet.

Manöverpanelen

Redan samma höst genomfördes installationen och bergvärmen kunde tas i bruk vid årsskiftet 2003/04. Den antagna offerten avsåg en värmepump av fabrikat NIBE med beteckningen Fighter 1115. Den totala investeringen blev 148 000 kr. För finansieringen togs ett lån hos Föreningsbanken på 100 000 kr.

 

 

 

 

Vid årsmötet 2005 informerades om att värmekostnaden minskat med 2/3:ar, d.v.s. från 55 000 kr/år vid oljeeldning mot 20 0000 kr med bergvärme. [Alf O.]