Skolköksundervisning

Med början läsåret 1945/46 bedrevs skolkök i bygdegården. Det var den sista klassen i kyrkskolan, klass 6 (födda 1933), som fick vara med om detta. Men det var bara pojkarna som deltog (det var väl bara de som ansågs behöva lära sig om matlagning). I en artikel i VLT i mars 1951 finns denna bild med:

Tor Larsson, Froby, och Sixten Sundkvist, Sippersta, lär sig baka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bild är från läsåret 1952/53 (trol. HT).

 

 

 

Vi har namn på de flesta av pojkarna. Men vem är lärarinnan?