Arbetsgrupper

Till stöd för verksamheten har vi bildat arbetsgrupper där alla som är intresserade att bidra kan ansluta sig beroende av intresseområde. F.n. har vi fyra grupper:

– Fastighetsgruppen (byggnader och tomt), kontaktperson: Kjell Larsson
– Hyres-/lokalvårdsgruppen, kontaktperson: Birgitta Frisholt
– Aktivitetsgruppen, kontaktperson: 
– Byggprojektgruppen, kontaktperson: 

De flesta styrelsemedlemmarna ingår också i en arbetsgrupp. Om du har möjlighet att ställa upp då och då eller någon enstaka gång, så anmäl dig till aktuell grupp. Värdefullt för oss att kunna ha extra resurser när det behövs, t.ex. vid ett särskilt evenemang eller i ett större underhållsprojekt.

Dela
0