Personuppgifter

Dingtuna Bygdegårdsförening följer Dataskyddsförordningen (ofta benämnd GDPR). De personuppgifter som föreningen kan komma att lagra är namn, postadress, mejladress, telefon samt uppgift om erlagd medlemsavgift. För styrelseledamöter tillkommer personnummer.

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som medlem, funktionär eller hyresgäst i föreningen. Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. Uppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer endast att vara åtkomliga för styrelsen.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Meddela styrelsen i föreningen vid ändring av någon av uppgifterna; en styrelseledamot eller via mejl till info@dingtunabygdegard.se . Genom inbetalningen av medlemsavgiften eller beställningen av lokal för hyra samtycker du till registrering av personuppgifter.

Styrelsen antog den 18 september 2018 riktlinjer för hanteringen av personuppgifter: GDPR Dingtuna bgf .