Bakgrundsbild

Föreningen

Bygdegården drivs av Dingtuna Bygdegårdsförening, som är en ideell förening. All skötsel av byggnad och tomt utförs i föreningens regi.

Återkommande evenemang är sista-aprilfirandet och julfesten. Föreningen ordnar i egen regi kulturella och andra arrangemang.

Bygdegården är en allmän samlngslokal och står till förfogande att hyra för alla.

Vi önskar alla välkomna till vår bygdegård!