Kontakt

När du behöver kontakt med oss i bygdegården kan du välja att göra detta via mejl:

  • Info@dingtunabygdegard.se , för allmänna frågor om vår verksamhet , om du vill lämna tips eller förslag på arrangemang, och dylikt.
  • Bokning@dingtunabygdegard.se , om du vill boka lokal i bygdegården (se vidare fliken Boka bygdegård).
  • Ekonomi@dingtunabygdegard.se , om du står i begrepp att skicka en faktura till oss.

Eller per telefon:
– för bokning  av lokal 076-021 1775
– ordförande i Dingtuna Bygdegårdsförening, Lars Kallsäby tel. 073-655 5083
– kassör, Anita Abrahamsson 070-340 6706