Styrelse

Under 2023 består styrelsen av följande personer. Några av ledamöterna har särskilda ansvarsområden, som anges med kursiv stil.

Anita Abrahamsson, kassör
Birgitta Frisholt, bokning, uthyrning
Lars Kallsäby, ordförande
Kjell Larsson, fastighet, försäkring, miljö
Emil Fåglefelt, fastighet, försäkring, miljö
Ingvar Nilsson, fastighet, försäkring, miljö
Åsa Söderlund, ungdom, film, kultur
Lars- Göran Olsson, evenemang
Jimmy Wilhelmsson, v. ordförande, evenemang
Anna Widerberg, kommunikation, hemsida
Jan Fredell, Föreningsrådet