Bli medlem

Medlemsavgiften, hyresintäkter samt ideella insatser är viktiga delar i bygdegårdens ekonomi. Medlemsavgiften är  200 kr per år för familj och 150 kr per år för enskild. Även föreningar kan bli medlemmar; för förening är avgiften 150 kr per år + 2 kr per medlem. För att kunna redovisa totalt antal medlemmar ska antalet familjemedlemmar anges vid betalning (när familjemedlemsavgift betalas).

Stöd verksamheten i bygdegården och förvaltningen av byggnad och tomt genom att gå med som medlem! Kontakta Anita Abrahamsson på telefon 070-340 6706 eller betala avgiften direkt till bankgiro 5858-7817 eller med Swish 123 544 1787 (ange namn, adress och antal personer vid familjeavgift).

Styrelsen är mån om att ha bra kontakt med medlemmarna, så din mejladress är värdefull. Mejladressen får i många fall inte rum på meddelanderaden när man betalar via internet, så mejla den då till info@dingtunabygdegard.se.

Medlemmar har 15 % rabatt på hyreskostnaden vid privata tillställningar. Medlem kan också hyra bord och stolar för fest hemma. Vid arrangemang med inträdesavgift har oftast medlem rabatt på avgiften.