Länkar

Här tipsar vi om några andra föreningar i bygden och andra bra länkar:

Dingtuna-Lillhärad Sockengille Dingtuna sockens hembygdsförening.

Dingtuna Gymnastik- och Idrottsförening Med motionsgymnastik, fotboll och innebandy på programmet.

Dingtuna Föreningsråd Här kan du läsa Dingtunas lokala blad, Dingtuna Hafsblad, som utkommer sex ggr per år.

Sv. Kyrkan, Dingtuna-Lillhärads församling

PRO Dingtuna med omnejd

Om Dingtuna i Wikipedia

Dingtuna skola Med årskurserna F- 6.

Västmanlands bygdegårdsdistrikt Gemensamt för alla bygdegårdar i länet.

Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland