Miljö – Hållbarhet

Under hösten 2021 genomförde vi en studiecirkel i bygdegården med målet att kunna förvärva miljödiplom nr 1. Det är Bygdegårdarnas Riksförbund som utfärdar diplom i tre klasser. Det förde med sig en hel del aktiviteter som har med miljö att göra: dokumentationer, åtgärder för att minska energiåtgången, m.m. Efter ansökan blev vi godkända för diplomet. I samband med detta tog vi fram en miljöpolicy för Dingtuna Bygdegård: Miljöpolicy 2021 .