Sommaraktiviteter 2021

Runt om i Västerås kommun ordnas sommaraktiviteter för skolungdomar. Det är Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som svarar för administration och ”marknadsföring” och som har sörjt för pengastöd.

Dingtuna bygdegårdsförening ville ge ungdomar i åldern 9 – 13 år tillfälle att träffas under sommarlovet för gemensamma aktiviteter. Bygdegården har varit basen, men en del utflykter har också företagits. Temat var Utforska och lära med aktiviteter att välja som teater, dans, yoga, skapande samt experimenterande. Bakning och enklare matlagning stod också på programmet. Intresse för att undersöka naturen, snickra och konstruera kunde man också få utlopp för.

Vår projektledare har varit Eva Svanbäck-Lidman som har planerat och lett alla aktiviteter samt ordnat med alla praktiska detaljer. Det blev sammanlagt  nio tvåtimmarspass och deltagarna kom nästan alla från sta’n.  Som avslutning den sista träffen delades barnen upp i två grupper för en lekfull fyrkamp (klicka på en bild och bläddra). /Alf O.