Samling p.g.a. torkan

Idag samlades lantbrukare från Västmanland i Dingtuna bygdegård för att få råd och tips om vad man kan göra i det svåra läget med en fortgående torkperiod. Räknat från mars månad är lägre sämre än det senaste torråret 2018. Det var den ideella  föreningen Agro Västmanland som bjudit in till träffen. Medverkande kom från Lantmännen, länsstyrelsen, LRF, Länsförsäkringar, Hushållningssällskapet m.fl.

Värst drabbade är vårsäden och vallarna. Frågor som diskuterades var bl.a. hur lantbrukaren ska agera när avtal om  leverans av  spannmål inte kan uppfyllas, samtalsstöd till personer som mår dåligt psykiskt, anskaffning foder när det är grovfoderbrist, risken för brand i skog, mark och i maskiner.

Länsstyrelsen kan förmedla kontakt mellan dem somhar foder eller bete att erbjuda till dem som behöver detta.

Alexia von Ehrenheim berättar om värdet av halm från olika grödor . . .
. . . och om grödor som kan betas.
Länsförsäkringar kan erbjuda samtalsstöd
Oförutsedda händelser är oförutsägbara!
Lantmännen informerar om leveransavtal för spannmål