Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Ordförande: Hans Jacobsen

Vice ordf. Maria Åhlin Jörgensen

Sekr. Mats Fässberg

Kassör: Berit Fässberg

Ledamot: Ulla Alksjö, Ann-Christine Elliot och Aleksandra Cander.

Ersättare: Solveig Mattsson och Agneta Hellström