Bakgrundsbild

Occupy Bygdegården

pågick från augusti 2022 till juni 2023!

Ett ungdomsprojekt som finansieras av Boverket. Målet är att få igång mer ungdomsverksamhet i bygdegårdarna och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Detta genom inspiration, utbildning och nya samarbeten. Projektet utgick ifrån respektive förenings förutsättningar, ambitioner och målsättningar.

Uppsala bygdegårdsdistrikt fokuserade under perioden augusti 2022-juni 2023 extra mycket på att utveckla ungdomsverksamheten och få in fler unga ledamöter i styrelserna.

Föreningarna har under projekten utvecklat och utökat sin barn- och ungdomsverksamhet på många olika sätt. De har startat upp samarbeten med studieförbund, andra föreningar, fritidsgårdar, med mera på orten, startat ungdomsråd och sökt pengar för barn- och ungdomsverksamhet, exempelvis från Ideel Kulturallians.

Lite exempel på vad som har gjorts under projektet:
  • En förening har startat upp en barnteaterkurs.
  • En annan förening arrangerade sin första aktivitet någonsin för barn och unga.
  • En hade historiskt lajv.
  • Ett  flertal hade halloweenpyssel ”Vi skrämmer Sverige”
  • Flertalet föreningar har haft barnteater.
  • En del föreningar har haft pyssel, yoga, dans och disco..
  • Många föreningar har haft filmvisningar för barn och unga.
  • Några föreningar har sökt pengar (och blivit beviljade) för att ha barn och ungdomsaktiviteter..