Uppsala  bygdegårdsdistrikt har en barn och ungdomscheck på 3000 kr/ år som är möjlig att söka för aktiviteter med och för era barn och unga i er bygdegård.
Om det blir många som söker görs ett urval.
Det går att söka en gång per år och förening till aktivitet med och för barn och/eller ungdomar.
Kontakt Helena Elvidotter Forslund 0730-786572
elvidotter@msn.com