Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2012

Årets bygdegård (i Dalarna) 2012

Hör och häpna – vid Dalarnas bygdegårdsdistrikts årsstämma 2012 i Solvarbo fick vår lilla förening ta emot utmärkelsen ”Årets bygdegårdsförening”!

Som bevis för detta överlämnade distriktets representant Eva-Lisa Eriksson en tavla och en jättelik blomsterbukett. De stolta mottagarna (se bilden) var Karl-Erik, Susanne och Vivan.

Från Dalademokraten saxar vi:

Årets Bygdegård återfinns i Garpenberg. När Dalarnas bygdegårdsdistrikt samlades den gångna helgen till Solvarbo för årsmötesförhandlingar, hyllades Ingelsbo bygdegård i Hedemora.
– De uppfyller allt som kännetecknar en äkta bygdegård, sa ordförande Karin Perers.

– Ingelsbo är en bygdegård som verkligen representerar bygdegårdarnas själ. I en ren glesbygd har man med ideella krafter och utan stora inkomstbringande arrangemang samlat så gott som alla fast- och fritidsboende i närområdet till flera återkommande och välbesökta aktiviteter. Därigenom har man skapat traditioner och bygemenskap för såväl barn som vuxna, konstaterade Karin Perers

Bygdegården i Ingelsbo nyttjas också ofta för privata fester och högtider. För att hålla kontakt med sina medlemmar har bygdegården en egen hemsida som utgör något av en anslagstavla för byn med uppgifter om kommande aktiviteter men också bildreportage om sådant som arrangerats på gården. En återkommande aktivitet är Sommarkväll med kända personligheter med lokal anknytning som berättar och underhåller.

Fredag 7 september 2012

”Hummelbos Karl-Erik”, nu nära 80 år, lägger sista handen på det nya staketet runt bygdegården. Det ersätter den gärdesgård som ”Backåkers Johan”, då nära 80 år, byggde för drygt 20 år sedan. Mer om detta här.

Fredag 27 juli kl 19:00

Sommarkväll i Ingelsbo – en 22-årig tradition

”Sommarkväll i Ingelsbo” blev som vanligt ett välbesökt och intressant arrangemang. Det är en 22-årig tradition i bygdegården vilket förmodligen var en bidragande orsak till att Ingelsbo bygdegård utsågs till ”Årets bygdegård i Dalarna 2012”. I år var det John Svenske som berättade om hur han under många år träget arbetat med Backåkers Eriks dagbok. Av cirka 4000 sidor dagbok blev det bland annat en doktorsavhandling.

Det hela började med när familjen skaffade fritidshus i Kättsbo. John Svenske kom där att känna historiens vingslag genom föremål han fann i stugan och på sin tomt. Gamla ortsbor hade också mycket intressanta saker att berätta, ibland sanna historier och troligen även skrönor.

Intresset var väckt. När sedan John Svenske genom Backåkers Johan fick ta del av farfadern Backåkers Eriks dagböcker, som han flitigt hade skrivit så gott som dagligen mellan åren 1861 och 1914, fann han en outtömlig källa till information om hur livet kunde te sig på en bondgård och i en liten by på den tiden.

John Svenske insåg att något måste göras av denna skatt och satte sig att renskriva dagböckerna. Efter många turer med jakt på bidrag och sponsorer lyckades han få dagböckerna tryckta och utgivna, vilket även ledde till hans avhandling  ”Skrivandets villkor”.

John Svenske gav några exempel på noteringar i dagboken, som Backåkers Erik ibland även skrev på tyska, då han inte ville att familj eller andra skulle känna till hans hemligheter.

Ingrid Östberg, 82 år, och dotter till den legendariske spelmannan Udd Axel Johansson från samma by som Backåkers Erik, stod för den musikaliska inramningen tillsammans med dottern Sylvia och barnbarnet Jonas. De spelade folkmusik från bygden.

Lördag 7 juli kl 14:00 
Båtutflykt till Hälsingbo holme

Tyvärr var det inte många som kom till holmen – mest beroende på att vädertjänsten varnat för att det skulle bli blåst och regn

Lördag 23 juni kl 16:00 (Midsommardagen)
Midsommarfest

Vid det traditionella midsommarfirandet på midsommardagen i Ingelsbo Bygdegård deltog ett sjuttiotal gäster. Bosse Eriksson spelade dragspel och riksspelman Erik Johansson spelade dalalåtar med sitt munspel. Gunnel Waernér ledde dansen runt stången och deltagarna gick in med liv och lust i sånglekarna. Efter dansen följde fika, tävlingar och trevlig samvaro i den vackra sommarkvällen.
(Text och bild: Ingvar V)

Lördag 2 juni kl 14:00 gjorde vi enUtflykt till Stjärnsund för att besöka Engelska parken och  spela boule. Eftersom temperaturen visade +3 grader och det regnade och blåste 10 sekundmeter tog vi i stället en fika i Kiosken.

Måndag 30 april kl 19:00 Valborgsmässoeld med korvgrillning och sånger.

Lördag 28 april kl 14:00 Årsmöte

Årsmötet 2012 samlande 15 medlemmar, det var mer än vanligt för ett årsmöte. Vivan från Notudden avgick efter 12 år som kassör och ersattes av Ulla-Britt från Plogsbo. Övriga ordinarie ledamöter omvaldes. Även Aileen (styrelsesuppleant) och Gunnar (revisor) avgick efter många aktiva år i föreningen.

Årsmöte 2012

 

 

Fredag 6 januari 2012 kl 16:00
Julgransplundring 

I bygdegårdsföreningens regi har granen plundrats i Ingelsbo i mer än 20 år.  Årets välbesökta (drygt 50 personer) festligheter inleddes med ett dockspel innan vi dansade runt granen, åt saft och bullar, fiskade i den populära fiskdammen och fick godispåsar av tomten. Sist men inte minst kastades granen ut i kylan innan man fick gå hem.

Julgranspundring 2012