Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Info från styrelsemötet i Dalby 21/11

Info från styrelsemötet i Dalby 21/11

Elinor Metsjö verksamhetsutvecklare för barn och ungdom i Bygdegårdarnas Riksförbund var med Digitalt i vårt senaste styrelsemöte. Där vi hade en diskussion om hur distriktet kan arbeta med föryngringsfrågor och bli mer tillgängligt för de yngre. Projektet Occupy Bygdegården i distriktet består både av föreningarnas och distriktets utveckling när det gäller barn- och ungdomsverksamheten samt föryngring. Vid nästa styrelsemöte måndag den 16 januari i Börje Bygdegård kommer vi samtala kring dessa frågor igen.

Helena Elvidotter Forslund distriktets ungdomsansvarige informerade från arbetsgruppen för barn och unga. Beslut om barn och ungdomscheckar. Aktiviteter under hösten 2022: Blå Wingen: halloweendisco, Uppsala Ekeby bygdegård: barnteater. Ålands bygdegård: julpyssel. Aktiviteter början 2023: Bjurvalla bygdegård: 2 filmvisningar, Granhälla bygdegård: julgransplundring.

Bo Fränden och Lars Mattson informerade om dialogseminarium mellan Region Uppsala och civilsamhället måndag den 24 oktober 2022 på hotell Clarion Gillet i Uppsala.

Rapporter från respektive verksamhet.

Bygg: Ingmar Jansson. Informerar om pågående arbete i Börje Bygdegård, och den kontakt han haft med Agneta Brändström på Uppsala kommun om det  kommande upprustningsbidraget 2023.

Försäkring: Marie Hagberg, ej närvarande.

Kultur: Britt Mattsson. Förberedelser för distriktets Julbord.

Ungdom: Helena Elvidotter Forslund. Information om Altunagårdens ansökan om kulturbidrag på 5 000 kr.

Miljö: Lars Ling. Informerar om bygdegårdsföreningarnas förfrågan om energi, och solpaneler till bygdegårdarna.

Hemsidan: Sven-Ove Wånö informerar om uppdatering av distriktets Hemsida och Facebook. Styrelsen beslutade om inköp av högtalare och mikrofon inför kommande digitala Styrelsesammanträden.