Söderögårdens bygdegårdsförening i Långalma, Östhammar