Bakgrundsbild

Distriktsstämma 2024 Danmarks bygdegård

Anmälan 200:- för ombud, betalas senast den 28 mars 2024.

OBS! Endast Bankgiro 5412-2510

Uppge namn på ombudet.

Ombudsanmälan insändes till distriktets kassör Maud Johansson, Andersberg 413, 741 95 Knivsta

E-post: runeborg@telia.com

Anmälan är bindande.

Ombudsanmälan: Från klockan 09.00

Kaffe, smörgås: Från klockan 09.00

Kostnader: Bygdegårdsföreningarna svarar för sina ombuds kostnader.

Förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag till Ny styrelse och Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och övriga handlingar kommer att finnas upptryckta vid distriktsstämman.

Vill du ha upptryckta handlingar till din hemmaadress? Då kontaktar du Uppsala Bygdegårdsdistrikts expedition på telefon 070-6316557.

E-postadress: upplands.distr.av.bygdegard@telia.com

Program.

Mötesordförande på stämman är Bartosz Stoinski styrelseledamot i Studieförbundet Vuxenskolan, tidigare ledare av organisationen Vi Unga.

09.00 Samling, kaffe/te och smörgås.
Ombudsanmälan, kulturinslag med Oldtimebandet Gräsligan.
10.00 Välkomsthälsning av Danmarks bygdegårds ordförande.
10.15 Distriktsstämman öppnas ordförande Lars Mattsson.
Hälsningar från medlemsorganisationer.
Årets bygdegårdsförening 2023.
Utdelning av Bygdegårdarnas Riksförbunds Silvernål.
Utdelning av Uppsala distriktets Miljödiplom.
Dragning på inlämnade Årsrapporter 2023, (del 1)
Medel att söka och bidrag, föreläsare Monika Eriksson.
10.45 Stadgeenliga årsmötesförhandlingar
12.00 LUNCHPAUS
13.00 Magnus Båge från Konsertkarusellen informerar om nya projekt från Musik i Uppland. TENSTA folkdanslags ungdomssektionen bjuder på en dansuppvisning.
13.45 Årsmötesförhandlingarna återupptas
15.00 Distriktets ordinarie årsstämma 2024 avslutas.
Kaffe och kaka serveras.
Välkomna!
På distriktsstyrelsens vägnar Lars Mattsson, Ordförande i Uppsala bygdegårdsdistrikt