Förbundsstämman 31 maj via Zoom

Söndagen den 31 maj 2020 hölls förbundsstämma i digital form.

Distriktets representerades av Bo Carlqvist, Elisabeth Karlsson och Monica Eriksson. Stämman pågick från 09.00 – 15.30 med två timmar lunchpaus då det fanns möjligheter att lägga yrkanden. Här några av de frågor som behandlades.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften kommer delvis att omformas så att det blir lika för alla föreningar oavsett om man äger sin lokal eller inte. En höjning med 100 kronor för alla och en höjning av den rörliga avgiften för de föreningar som inte äger sin lokal. Höjningen kommer dock inte förrän 2022.

Motionerna

Till stämman hade fem motioner inkommit.

  • Vår motion om översyn av ungdomsdiplomet gick igenom med ett tillägg att unga ska vara involverade i översynen.
  • I motionen  ang. folkhälsa hade vi ett tillägg ang. den psykiska folkhälsan som gick igenom

Styrelsen

Förbundsstyrelsen omvaldes i sin helhet. Det har ju de två senaste åren gjorts en hel del förändringar. En ny ersättare dock.

Vilka som sitter i styrelsen hittar ni på förbundets hemsida.

Lite rapporter och bilder från stämman hittar ni på distriktets Facebook.

118 personer deltog varav 114 ombud.

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se