Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2023 års distriktsstämma i Ydrefors

Distriktsstämman i Ydrefors den 16 april var välbesökt och samlade ett 50-tal deltagare, allt från gäster och ombud till värdinnor och distriktsstyrelseledamöter.

Det blev ett mycket lyckat arrangemang där Ydrefors Samhällsförening stod för värdskapet och där Peter Jansson (kåseri), Einar Samuelsson (dragspel och sång) och Johan Fälth (läsning på Ydremål) stod för underhållningen.

Stämmoförhandlingarna leddes av Anders Ljung, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige i Kisa kommun. Lars Nilsson från Gryt omvaldes som ordförande på ett år. Som nya ledamöter valdes Peter Olén, Vikbolandet (2 år) och Gunnel Kellander, Ödeshög (1 år).

I samband med stämman tilldelades följande personer Bygdegårdarnas Riksförbunds silvernål som förtjänsttecken, för att genom sitt arbete på ett särskilt sätt gagnat bygdegårdsrörelsen: Anders Karlsson, Skärkindsorten, Olov Karlberg, Rönö, Kristina Svensson, Kaga, Gösta Milan, Värna-Grebo samt Marie och Stefan Ragnar, Ydrefors.

Gäster, stämmoombud och distriktsstyrelseledamöter.
Värdinnor från Ydrefors Samhällsförening.
Uppställning inför mottagande av förtjänsttecknet Silvernålen.