Bakgrundsbild

Boalts historia

Det finns flera som har dokumenterat Boalts historia. Olle Martinsson är en av dem. Han har ett stort antal gamla bilder i sin ägo och har varit vänlig att dela med sig till vår bygdeföreing. Även Bertil Häggman har aktivt forskat på bygdens historia och har bl.a. tagit reda på hur gammalt namnet Boalt är. 500-års jubileet firades 2014. Gamla skolkort har vi fått både av Olle Martinsson men också av Roland Arvidsson. En del av de skolkorten kommer från Hässlehults skola. Kanske finns några som känner igen personerna?

Olles historiska bilder,  bilder i pdf-fil

Roland Arvidsson skolkort . Ny länk kommer

Olles skolkort. Ny länk kommer.