Bli medlem

Vi välkomnar Dig som ny medlem!

Boalts Bygde & Kulturförening.
Den årliga medlemsavgiften är för närvarande 100 kr/medlem eller 250 kr/familj.

Som medlem får du 10% rabatt när du hyr bygdegården. Du får också direkt information om vad som är på G om du anger din e-postadress.
Betala genom BG 5983-8755 eller Swish på 1233481660. Skriv tydlig avsändare och e-postadress. Vid frågor kontakta kassör Jane Fält på 0708-63 08 31.

Boalts Bygdeförening står för många aktiviteter så som fester, gymnastikgrupp m.m. Om du vill kan Du även här lösa en medlemsavgift på 20 kr. Kontakta ordförande Patrik Carzborn tel. 073-388 19 88

Vi hälsar gärna nya medlemmar välkomna!