Folder om Boalt

Boalts historia och nutid samlat i en egen folder. 

Boalts Bygde &  kulturförening har tagit fram en folder om byn. Syftet är
att få fler att få upp ögonen för Boalt och den norra delen av Östra Göinge kommun
bland annat småföretagen och naturen – två komponenter som är viktiga.
Foldern kommer att finnas i bygdegården och i Östra Göinges och Osbys
turistbyråer. Föreningen har även sökt bidrag av kommunen för att i
framtiden kunna trycka upp fler exemplar av foldern. Bertil Häggman, bilden, var den som kläckte idén och tillsammans med Ingrid Johansson tog de fram underlaget med text och bilder. Foldern blev klar i juni 2017. Foldern finns här i pdf-format.