Föreningarna

Det finns 2 föreningar knutna till bygdegården, den ursprungliga Boalts Bygdeförening och den som bildades när bygdegården togs över från Ö. Göinge kommun 1996, Föreningen Boalts Bygdegård som 2015 bytt namn till Boalts Bygde & Kulturförening. Den senare är då ägare och har hand om byggnader och tomt. Den har ansvar för att allt sköts ordentligt och att nödvändigt underhåll görs men man har också ansvar för att lokalen hyrs ut och att det arrangeras olika kulturarrangemang i lokalen. I Boalts Bygde & Kulturförening (ägarföreningen) finns ett stort antal andelsägare men fr.o.m. 2015  kan man också bli medlem. Klicka på länken! Bli medlem.

Kontakta gärna styrelserna för mer information eller kom på våra årsmöten!