Boalts Bygde och Kulturförening

Årsmöte den 1 mars 2024

Vid årsmötet valdes styrelse och personer till övriga uppdrag.  27 medlemmar deltog. Se protokoll!

Ordförande

Therese Bejvel

070-6155973

Vice ordförande och fastighetsansvarig

Patrik Carzborn

073-388 19 88

Sekreterare och uthyrningsansvarig

Britt-Marie Crona Zaar

070-822 49 67

Kassör och kulturansvarig

Jane Fält

070-8630831

Ledamot

Ulf Nilsson

070-222 11 60

Tommy Persson

070-855 88 30

Tim Lönquist

0763-697080

Kulturgrupp

Therese Bejvel

070-6155973

Jane Fält

070-8630831

Linda Balte Nilsson

073-3907856

Birgitta Zaar Jönsson

0479-91117

070-8231117

Ledamot och aktivitets - och ungdomsansvarig

Tim Lönquist

0763-697080

Valberedningen

Magnus Soeson

070-5344905

Jonas Torstensson

073-3840219,

Inge Carzborn

070-2692860

Ersättare och vaktmästare

Linda Balte Nilsson

073-3907856

Ersättare

Birgitta Zaar Jönsson

0479-91117

070-8231117