Boalts Bygdeförening

Styrelseledamöter 2024

Ordförande

Patrik Carzborn

073-388 19 88

Vice ordförande

Tommy Persson

070-855 88 30

Kassör

Mona Carzborn

070-873 74 09

Sekreterare

Britt-Marie Crona Zaar

070-822 49 67

Ledamot

Tobias Dahlberg

0479-91071

076-3130981

Ledamot

Jane Fält

070-8630831

Ersättare

Henrik Andersson

073-3940757

Magnus Soeson

070-5344905

Valberedningen

Magnus Soeson

070-5344905

Jonas Torstensson

073-3840219,

Inge Carzborn

070-2692860