Bli medlem!

Boalts Bygde & Kulturförening
Den årliga medlemsavgiften är för närvarande 100 kr/medlem eller 250 kr/familj.

Som medlem får du 10% rabatt när du hyr bygdegården. Du får också direkt information om vad som är på G om du anger din e-postadress.
Betala genom BG 5983-8755 eller Swish 1233481660.
Skriv tydlig avsändare och e-postadress. Vid frågor kontakta kassör Jane Fält på 0708-63 08 31.

Boalts Bygdeförening står för många aktiviteter så som fester, gymnastikgrupp m.m. Om Du vill kan Du även här lösa en medlemsavgift på 20 kr. Ordf. Patrik Carzborn når Du på mobil 0733-88 19 88.

Vi  hälsar gärna nya medlemmar välkomna!