Bakgrundsbild

Årsmöte den 3 mars 2023

Boalts Bygdeförening och Föreningen Boalts Bygde -och Kulturförening

Handlingar till Kulturföreningen:

Dagordning 
Verksamhetsberättelse  2022 Pdf
Stadgar 2023  ändringsförslag                                                             Ekonomisk Berättelse 
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll 2023

Handlingar till Boalts Bygdeförening:

Dagordning
Verksamhetsplan

Årsmötesprotokoll Boalts Bygdf.Sid.1 Sid.2

Therese Bejvel

070-6155973