Hammarskjöldkraschen – olycka eller attentat?

Dag H 1959

FN:s svenske generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom 1961 i en flygkrasch i Ndola i dåvarande Nordrhodesia. Fortfarande hävdar många att kraschen inte var en olycka utan följden av ett riktat attentat.

Vad är rykten, och vad är fakta? Vi får höra mer om händelsen av Sven E Hammarberg, haveriutredare och tidigare Gripenpilot. Sven har anlitats i bl.a. FN:s Hammarskjöldutredning och grävt fram både gamla och nya fakta i fallet.
Kvällen avslutas med fika. Samarbete med SV.
Avgift 100 kr. Barn: Gratis!

Sven Hammarberg

Väl mött 25 april!