Arrangörsstöd rapportering

Redovisning

Här fyller ni i redovisning/rapport för beviljat arrangörsstöd!

Fyll i och sänd in redovisning/rapport senast fyra veckor efter det att arrangemanget genomfördes. Och kom ihåg – fyll i även om arrangemanget gick med överskott, eftersom samtliga arrangemang ingår i redovisningen till Västra Götalandsregionen.

Skicka med post eller e-post:
Om du vill skicka redovisningen med posten, hämta redovisningsblanketten här redovisning.
fyll i och posta. Du kan också fylla i den direkt på datorn, välj Spara som och döp den till ett lämpligt namn och skicka med e-post.

Skickas till:
Christer Gyllander
Prästgårdsgatan 4
462 69 Frändefors
Mobil: +46 70-328 09 64
christer@gyllan.se