Bakgrundsbild
 • Hem
 • Vår vision:

Vår vision:

Den genuina plattformen öppen för alla bygdegårdar i Skaraborg!

Distriktets uppgift

Vad  gör vi

 • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
 • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
 • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
 • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
 • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd.

 • Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
 • Försäkringsansvarig svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
 • Informationsansvarig kan Du fråga om det mesta
 • Miljöansvarig ger råd och stöd i miljöfrågor.
 • Kulturrådet ger råd om kulturturnéer mm

Distriktets ledning

Distriktet har en styrelse som bestående av 9 ordinarie ledamöter. Dessutom utser Studieförbundet Vuxenskolan en ledamot i styrelsen.

De ideellt arbetande ledamöterna hjälper till att sprida information bland föreningarna, samt råd och tips för verksamheten.

Organisationsnummer

Org. nr: 868400-8371