Inskannade protokoll mm

2000-talet – Öppet arkiv för bygdegårdsforskare

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt – Uppdatering pågår, ha tålamod!

S§=Styrelse, AU§=Arbetsutskott, ŧ=Stämma

2000

2000-01-03 AU§11-14 hos Sören Pettersson – Dok_scan_289
2000-02-15 S§1-7 Vallegården Eggby – Dok_scan_290
2000-02-24 AU§15-17 SV Lidköping – Dok_scan_291
2000-03-21 S§8-14 Lundbrunns bygdegård – Dok_scan_292
2000-04-16 1 ŧ1-29 Vallegården Eggby – Dok_scan_293
2000-04-16 2 S§1-5 Vallegården Eggby – Dok_scan_294
2000-05-04 S§6-11 Norra Vånga bygdegård – Dok_scan_295
2000-06-13 S§1-6 Essunga bygdegård – Dok_scan_296
2000-08-03 AU§1-4 hos Göte Andersson – Dok_scan_297
2000-08-15 S§18-28 Götlunda bygdegård – Dok_scan_298
2000-09-27 S§29-38 Mobackens bygdegård – Dok_scan_299
2000-10-31 S§39-42 Rackeby bygdegård – Dok_scan_300
2000-12-05 S§43-47 Löwings konstateljé Broddetorp – Dok_scan_301

2001

2001-01-30 S§1-5 Lugnås bygdegård – Dok_scan_302
2001-03-07 S§6-13 Moholms bygdegård – Dok_scan_303
2001-03-27 S§14-20 Häggums bygdegård – Dok_scan_304
2001-04-16 ŧ1-29 Rackeby-Skalunda Bygdegård – Dok_scan_306
2001-05-30 S§21-24 Ekeskogs bygdegård – Dok_scan_305
2001-08-21 S§28-27 Södra Lundby bygdegård – Dok_scan_307
2001-09-27 S§34-41 Härlunda bygdegård – Dok_scan_308

2002

2002-01-08 S§1-6 Hasslösa bygdegård – Dok_scan_309
2002-02-04 S§7-16 Ljungstorps bygdegård – Dok_scan_310
2002-03-13 S§17-22 Laskegården Vedum – Dok_scan_311
2002-04-13 ŧ1-30 Ljungstorps Bygdegård – Dok_scan_312
2002-05-15 S§23-29 Vallegården Eggby – Dok_scan_313
2002-06-11 S§30-35 Börstigs bygdegård – Dok_scan_314
2002-10-02 S§36-46 Saleby bygdegård – Dok_scan_315
2002-11-06 S§47-54 Ekby bygdegård – Dok_scan_316
2002-12-11 S§55-63 Böja bygdegård – Dok_scan_317

2003

2003-02-04 S§1-7 Håkantorps bygdegård – Dok_scan_318
2003-02-24 S§8-14 Flo-Sals bygdegård – Dok_scan_319
2003-03-18 S§15-16 Önums bygdegård – Dok_scan_320
2003-04-06 ŧ1-29 Ekby Bygdegård – Dok_scan_321
2003-05-14 S§17-24 Järpås bygdegård – Dok_scan_322
2003-06-05 S§25-28 Brismene bygdegård – Dok_scan_323
2003-08-21 S§29-33 Hgelbergs bygdegård – Dok_scan_324
2003-11-19 S§1-7 Sparlösa bygdegård – Dok_scan_325

2004

2004-01-21 S§1-10 Sjötorps bygdegård – Dok_scan_326
2004-03-03 S§11-16 Tådene bygdegård – Dok_scan_327
2004-04-03 ŧ1-27 Sventorps bygdegård – Dok_scan_328
2004-04-28 S§17-25 Jungs bygdegård – Dok_scan_329
2004-05-26 S§26-29 Vistorps bygdegård – Dok_scan_330
2004-08-25 S§30-34 Händene bygdegård – Dok_scan_331
2004-10-07 S§35-38 Ryda bygdegård – Dok_scan_332
2004-12-02 S§39-44 Skogshyddans bygdegård – Dok_scan_333

2005

2005-02-02 S§1-4 Sjogersta-Rådene bygdegård – Dok_scan_334
2005-03-01 S5-8 Sätuna bygdegård – Dok_scan_335
2005-04-02 ŧ1-31 Ryda Bygdegård – Dok_scan_336
2005-05-23 S§9-15 Moholms bygdegård – Dok_scan_337
2005-06-14 S§16-18 Öttums bygdegård – Dok_scan_338
2005-09-05 S§19-24 Valtorps bygdegård – Dok_scan_339
2005-12-05 S§25-30 Härja bygdegård – Dok_scan_340

2006

2006-01-25 S§1-8 Södra Lundby bygdegård – Dok_scan_341
2006-03-16 S§9-16 Altuna bygdegård – Dok_scan_342
2006-04-08 ŧ1-29 Sjötorps Bygdegård – Dok_scan_343
2006-05-16 S§17-24 Amandas Hus – Dok_scan_344
2006-06-20 S§25-29 Korsvägens bygdegård – Dok_scan_345
2006-09-05 S§30-35 Skogshyddans bygdegård – Dok_scan_346
2006-10-25 S§36-38 Hönsa bygdegård – Dok_scan_347
2006-12-12 S§43-47 Skarstads bygdegård – Dok_scan_348

2007

2007-04-14 ŧ1-29 Grolanda Bygdegård – Dok_scan_349

2008

2008-02-05 S§1-6 Lundsbrunns bygdegård – Dok_scan_350
2008-03-17 S§7-15 Bergs bygdegård – Dok_scan_351
2008-04-12 1 ŧ1-29 Vättlösa Bygdegård – Dok_scan_352
2008-04-12 2 Å Bilaga Stadgar – Dok_scan_353
2008-04-23 Rapporter §18-22 – Dok_scan_354
2008-05-21 S§23-26 Tumlebergs bygdegård – Dok_scan_355
2008-06-24 S§27-31 Hyringa-Längnums bygdegård – Dok_scan_356
2008-09-03 S§32-35 Öms Bygdegård – Dok_scan_357
2008-10-21 S§36-40 Hova bygdegård – Dok_scan_358
2008-12-04 S§41-42 Hasslösa Bygdegård – Dok_scan_359

2009

2009-02-11 S§1-11 Parkstugan Södra Ryd Skövde – Dok_scan_360
2009-04-04 ŧ1-29 Hasslösa Bygdegård – Dok_scan_361