Bakgrundsbild
  • Hem
  • Kontakta oss

Kontakta oss

Av distriktsstämman vald styrelse och distriktens övriga medarbetare:

2023 Skaraborgs bygdegårdsdistrikt

Ordförande, Leader Nordvästra och information

Wivi Wiking
Jarlagatan 24
532 36 Skara
070-6958596
wiviwiking@yahoo.se

 

 

Sekreterare, kulturråd: kontakt med SamSam och arr.stöd samt information

Ingegerd Ambertsson
Rasmusvägen 11
532 92  Axvall
0511-630 33
070-550 50 94
ingegerd.ambertsson@gmail.com

 

 

Vice ordförande, fastighetsfrågor och krisberedskap

Anders Johansson
Esbjörnstorp 3
540 16 Timmersdala
Tel. bost. 0708945566
Tel. 070-894 55 66
esbjorntorp@telia.com

 

Försäkringsfrågor

Sören Runnestig
Baskarp 6
566 92 Habo
Tel nr: 070-845 03 20
soren.runnestig@gmail.com

 

Kassör

Arja Koho Laaksonen
Evertslund Överbo
532 73  Varnhem
+46706536411
arja.koho.laaksonen@gmail.com

 

Hållbarhetsfrågor

Maria Joelsson
Ryda Bygdegård
Siggesgården 3
534 96 Vara
051215216@telia.com
0767 81 39 69

 

 

 

Kulturråd: kontakt med SamSam och arr.stöd

Torbjörn Johansson
Runnäs 26
547 91 Gullspång
tor-bjorn.johansson@outlook.com
0708 752607

 

 

 

Barn- och ungdom, krisberedskap och Facebook

Camilla Pedersen
Lavad Nyhem 1
530 30 Tun
070-385 22 47
trollet69_5@hotmail.com

 

 

Landsbygdsprogrammet och Facebook

Emma Stigsson
Sventorp
Alebäcks Gård
541 92 Skövde
emmmastigson@gmail.com
070-3426044

 

 

Arbetsutskott:

Wivi Wiking, Anders Johansson och Ingegerd Ambertsson

Firmatecknare:

Wivi Wiking och Arja Koho Laaksonen var för sig.

Hemsidan – adjungerad ledamot

Ari Laaksonen
Evertslund Överbo
532 73  Varnhem
0511-60909
073-342 68 32
051160909.ari@gmail.com

2023 stämma, valda medarbetare och ombud:

Revisorer:

Gerth Malmevik, Ryda: gerth.malmevik@outlook.com
Sören Pettersson, Lidköping: soren@walsp.se
Ingela Björklund, Gustav Adolf – ersättare
Björn Arvidsson, Ryda – ersättare

2023 Ombud till nationella träffen – Gotland 15-17 september:

Styrelsen utser ombud.

2023 Tre ombud jämte suppleanter till (SV) Studieförbund Vuxenskola stämma 2023:

Styrelsen utser ombud.

2023 Ombud till tredistriktsmötet med SV 6 maj:

Ingegerd Ambertsson och Torbjörn Johansson

SV-representant

Ingrid Pettersson
Skarstad Flåberg 1
534 95 Vara
070-27 77 313
010-682 10 90  (SV växel)
ingrid.pettersson.3@gmail.com

 

 

LRF-representant:

Vakant

Kontakt med SamSam:

Torbjörn Johansson

Valberedning inför 2024 stämma:

Område 1: Lennart Svensson, Rackeby bgf
Område 2: Ingrid Ahlstedt, Ryda bgf
Område 3: Vakant Falköpingstrakten
Område 4: Kjell Larsén, Allas Hus Borgunda, 0500 451061, 070 595 5535, kjell.larsen@telia.com, sammankallande
Område 5: Birgitta Svensson, Sjötorp 0501-51036, 070-6545965 : birgitta.sjotorp@gmail.com


Övriga medarbetare:

Arrangörstöd

Christer Gyllander
Prästgårdsgatan 4
462 69 Frändefors
Mobil: +46 70-328 09 64
christer@gyllan.se